O czym mówię, kiedy mówię o bieganiu

Adres: Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika, I Liceum Ogólnokształcące, 34-300 Żywiec, ul. Słowackiego 2.

 

 

     Regulamin biblioteki

  1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy Szkoły.

  2. W bibliotece obowiązuje cisza, zakaz używania telefonów komórkowych oraz zakaz wnoszenia jedzenia.

  3. Jednorazowo można wypożyczyć 4 książki na okres 1 miesiąca, po upływie którego można prosić o prolongatę. Nieprzestrzeganie w/w terminu będzie brane pod uwagę przy ustalaniu oceny z zachowania.

  4. Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną pozycję. Powinien kupić ten sam tytuł lub inny, wskazany przez bibliotekarza.

  5. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji, może także zgłaszać propozycje książek, które, jego zdaniem, warto zakupić do biblioteki.

  6. Biblioteka udostępnia swe zbiory od września do czerwca. Pozycje wypożyczone na okres wakacji należy zwrócić do 10 września.

  7. Na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej kończącym rok szkolny książki powinny być zwrócone do biblioteki.

  8. Osoba korzystająca z czytelni, stanowisk komputerowych lub jakiegokolwiek źródła informacji w bibliotece zostawia swój podpis w zeszycie czytelni oraz okazuje legitymację uczniowską.

  9. Komputery znajdujące się w bibliotece wykorzystujemy jako źródło informacji i edukacji a nie rozrywki. Pełnią one funkcję katalogu i kartoteki. Dlatego pierwszeństwo w korzystaniu z nich mają zawsze osoby chcące szukać informacji bibliotecznych i bibliograficznych.

  10. Czytelnicy opuszczający Szkołę (nauczyciele, uczniowie, pracownicy) zobowiązani są do uregulowania wszystkich swoich zaległości w bibliotece.© RafSta CiGO AkuaM