Malowany Człowiek

Adres: Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika, I Liceum Ogólnokształcące, 34-300 Żywiec, ul. Słowackiego 2.

O czym mówię, kiedy mówię o bieganiu© RafSta CiGO AkuaM Lifaen