O czym mówię, kiedy mówię o bieganiu

Adres: Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika, I Liceum Ogólnokształcące, 34-300 Żywiec, ul. Słowackiego 2.


Literacka Nagroda Nobla

Uważana jest za najbardziej prestiżową międzynarodową nagrodę literacką na świecie. Ustanowiona razem z czterema innymi nagrodami przez Alfreda Nobla w testamencie z, jest przyznawana od 1901. Zasady przyznawania Nagrody Wolą Alfreda Nobla było, aby nagroda trafiła w ręce osoby, która stworzy najbardziej wyróżniające się dzieło w kierunku idealistycznym. Pierwotny wymóg, zakładający, że rozpatrywane będą dzieła powstałe w roku poprzedzającym przyznanie nagrody został złagodzony do stwierdzenia, że starsze prace mogą być rozpatrywane, jeśli ich znaczenie zostało docenione dopiero niedawno. Jako organ przyznający nagrodę Nobel wskazał Akademię Szwedzką. Została ona założona na wzór Akademii Francuskiej przez króla Gustawa III w 1786. Akademia składa się z 18 członków, znanych jako De Aderton ("Osiemnastu"). W jej skład wchodzą szwedzcy pisarze, poeci, filolodzy i historycy. Nad wyborem laureata pracuje Komitet Noblowski, składający się z czterech lub pięciu osób, wybrany spośród członków Akademii na okres trzech lat. Prawo do nominacji mają członkowie Akademii Szwedzkiej oraz innych akademii i instytucji o podobnym charakterze. Prawo to otrzymali także uniwersyteccy profesorowie literatury i filologii, poprzedni laureaci Nagrody, oraz przewodniczący stowarzyszeń odpowiedzialnych za twórczość literacką w danym kraju. Nominacje są tajne przez 50 lat, co oznacza że wszelkie nazwiska potencjalnych kandydatów podawane przed i po ogłoszeniu nagrody są jedynie spekulacjami. Cykl pracy nad przyznawaniem nagrody wygląda następująco:
Wrzesień: członkowie Komitetu Noblowskiego wysyłają około 600-700 tajnych formularzy do osób uprawnionych do nominacji. Nominacje muszą być zgłaszane do 31 stycznia następnego roku.
Luty: Komitet tworzy listę i przekazuje Akademii do zatwierdzenia.
Kwiecień: Komitet wybiera 15-20 nazwisk kandydatów wstępnych do rozpatrzenia przez Akademię.
Maj: Komitet zawęża listę do 5 finalistów do rozpatrzenia przez Akademię.
Czerwiec-Sierpień: Członkowie Akademii zapoznają się z twórczością kandydatów.
Wrzesień: Dyskusja nad twórczością kandydatów.
PaĽdziernik: Wybór laureata.
Grudzień: 10 grudnia w Sztokholmie odbywa się uroczysta Ceremonia Wręczenia Nagrody Nobla.

Polscy laureaci Henryk Sienkiewicz 1905-za "wybitne osiągnięcia w dziedzinie eposu" Władysław Reymont 1924-za wybitny epos narodowy, powieść "Chłopi" Czesław Miłosz 1980-za całokształt twórczości Wisława Szymborska 1996-za "poezję, która z ironiczną precyzją pozwala historycznemu i biologicznemu kontekstowi ukazać się we fragmentach ludzkiej rzeczywistości"

Link do oficjalej strony Nagrody Nobla

Nagroda literacka Nike

Prestiżowe polskie wyróżnienie dla najlepszej polskiej książki roku. Przyznawana jest corocznie od roku 1997 przez Fundację tej nagrody. Zadaniem jest promocja literatury polskiej, szczególnie powieści. Konkurs dotyczy wyłącznie autorów żyjących. Nagrody nie można podzielić ani nie przyznać. Wykluczone z konkursu są opracowania oraz prace zbiorowe. Zwycięzca wyłaniany jest w trzyetapowym konkursie. Pierwszy etap to przyznanie przez jury 20 nominacji, następnie wybór siedmiu finalistów i z tej grupy wyłaniany jest zwycięzca. Wybór laureata Nike dokonywany jest przez jury na posiedzeniu w dniu wręczenia nagrody. Autor nagrodzonej książki otrzymuje statuetkę NIKE dłuta oraz nagrodę pieniężną, w 2006 r. wynoszącą 100 000 złotych. Fundatorami Nagrody są Gazeta Wyborcza i Fundacja Agory.

Zdobywcy nagrody

 • 2011 – Pióropusz Mariana Pilota
 • 2010 – Nasza klasa. Historia w XIV lekcjach Tadeusza Słobodzianka
 • 2009 – Piosenka o zależnościach i uzależnieniach Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego
 • 2008 – Bieguni Olgi Tokarczuk
 • 2007 – Traktat o łuskaniu fasoli Wiesława Myśliwskiego
 • 2006 – Paw królowej Doroty Masłowskiej
 • 2005 – Jadąc do Babadag Andrzeja Stasiuka
 • 2004 – Gnój Wojciecha Kuczoka
 • 2003 – Zachód słońca w Milanówku Jarosława Marka Rymkiewicza
 • 2002 – W ogrodzie pamięci Joanny Olczak-Ronikier
 • 2001 – Pod Mocnym Aniołem Jerzego Pilcha
 • 2000 – Matka odchodzi Tadeusza Różewicza
 • 1999 – Chirurgiczna precyzja Stanisława Barańczaka
 • 1998 – Piesek przydrożny Czesława Miłosza
 • 1997 – Widnokrąg Wiesława Myśliwskiego


Link do oficjalnej strony nagrody Nike© RafSta CiGO AkuaM Lifaen