Malowany Człowiek

Adres: Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika, I Liceum Ogólnokształcące, 34-300 Żywiec, ul. Słowackiego 2.

Reprodukcje dzieł światowych:

 1. Web Gallery of Art - j.angielski, sztuka XII-XIX wieku w Europie
 2. The Metropolitan Museum of Art - j.angielski
 3. WebMuseum, Paris - j.angielski
 4. Gallery of Art - j. angielski

Reprodukcje dzieł polskich:

 1. WebArt. Malarstwo polskie
 2. Pinakoteka. Galeria Malarstwa Polskiego
 3. Artyzm.com
 4. Malarze.com

Reprodukcje dzieł architektury:

 1. Super.Architektura
 2. Gaudi

Reprodukcje dzieł malarskich ikon:

 1. Świat prawosławia. O ikonie Z omówieniami!!!
 2. Galerikon Bułgarskie
 3. Ikony Matki Bożej Omówienia
 4. Mateusz.pl
 5. Wirtualny katalog ikon Rosyjskie, j. rosyjski
 6. Icons j. angielski
 7. Prawosławie
 8. Ikona rosyjska
Powrót

© RafSta CiGO AkuaM